2019-02-26 23:29:00

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞLIYOR

2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı başvuruları 01 – 16 Mart 2020 tarihleri arasında alınacaktır

  • 1 yarıyıl (Güz yarıyılı) 650 TL burslu değişim
  • Lisans ve Lisansüstü öğrencileri başvuru yapabilir

       (Lisans için ilk 2 yarıyıl hariç, lisansüstü için ilk yarıyıl hariç)

Anlaşmalı Üniversiteler: 1-Ankara Üniversitesi, 2-Gazi Üniversitesi, 3-Hacettepe Üniversitesi, 4-Yıldız Teknik Üniversitesi

Başvuru Şartları:

  • Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.0/4.0 olması,
  • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.5/4.0 olması gerekir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)
  • Not Çizelgesi (2 adet)
  • Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2020

Başvuruların Sonuçlandırılması:

Karşı üniversitedeki Farabi Koordinatörleri başvurunuzu inceleyerek Farabi Ofisimize durumunuzu (Kabul / Red) bildireceklerdir.

Sonuçlar 25 Nisan 2020 tarihinden sonra farabi.agu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru Merkezi:

Doç. Dr. Günyaz Ablay

Abdullah Gül Üniversitesi

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Dâhili Tel: 7269

E-posta:  gunyaz.ablay@agu.edu.tr , farabi@agu.edu.tr